Aktuality

Na tejto stránke nájdete bližšie informácie o aktuálnom dianí streleckého klubu a pripravovaných aj uskutočnených súťažiach na pôde strelnice.

Veľkokalibrová pištoľ

Veľkokalibrová pištoľ

Striela sa z veľkokalibrovej pištole služobnej OPEN, bez rozdielu kategórií.