Výsledky stolný tenis členov SZTŠ

Ilustračná snímka

V stredu sa v KD Rudno nad Hronom konala súťaž v stolnom tenise členov MO SZTŠ.
MUŽI

Por.č. Meno,
1.
ŠTEFANČA Stanislav
2. KUBÍK Emil
3. DONOVAL Ján
4.
SABAKA Miroslav
5. PIECKA Michal
6.
ZÁVALEC Ladislav
7. LAUKO Juraj
8. ŠINKOVIČ Milan
9.
ŽARNOVIČAN Peter st.
10.
ŽARNOVIČAN Peter ml.
11. KRNÁČ Jaroslav
12. KÁČER Róbert
13.
RAKOVSKÝ Milan
14. KUKLA Anton
15.
GREGUŠ Richard
16. PIECKA Jozef
17. MICHÁLIK Pavol
18. VALKO Vojtech
19. KOLLÁR Viliam
ŽENY
Por.č. Meno, priezvisko
1. VOLKOVÁ Anna
2. HUMENÁ Mária
3.
KÁČEROVÁ Viktória
CHLAPCI 15 r. a menej
Por.č. Meno, priezvisko
1.
ŽARNOVIČAN Matej
2.
KRATMÜLLER Timotej
3.
VOZÁR Tomáš Ján
Akcia sa konala 27.12. od 09:00 hod. Účastníkov bolo spolu 25, z toho 3 ženy.
Na občerstvenie bol čaj, kofola, guláš z fazúľ, chlebíky.
Hralo sa na troch stoloch, víťazi boli odmenení medailami a vecnými cenami.
 Viac fotiek bude doplnených neskôr.
 

Ďakujeme za účasť.