VÝROČNÁ SCHôDZA

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu MO SZTŠ, ktorá sa bude konať v sobotu, 16.2. 2019 o 17:00 v Kultúrnom dome Rudno nad Hronom.

Program schôdze: MO SZTŠ Rudno nad Hronom program schôdze 

Opakovane Vás žiadame, aby ste si pozerali stránky zvezarmrnh.sk, ved načo sme robili perá a na stránke je všetko dôležité. + žiadosť o členstvo v SZT%S

ďakujeme

 

Milan Šinkovič, predseda