Prianie

Miestna organizácia Slovenského zväzu technických športov Rudno nad Hronom Vám praje šťastný nový rok, dobré strelecké výsledky, pohodu v kruhu blízkych! Ďakujeme v uplynulom roku OcÚ Rudno nad Hronom za spoluprácu. Ďakujeme členom za účasť na súťažiach a brigádach.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt veselý novy rok

PEKNÝ NOVÝ ROK!