Pozvánka na Hodnotiacu schôdzu za rok 2017

Všetkých členov MO SZTŠ Rudno nad Hronom pozývame na Hodnotiacu schôdzu za rok 2017, ktorá sa bude konať v sobotu 24.2. 2018 o 16:00 v zasadačke obecného úradu Rudno nad Hronom. Doneste si členské preukazy! Pri príchode dostanete malú pozornosť! Tešíme sa na Vás!