MO SZTŠ Rudno nad Hronom oznamuje, že z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie,

S Ú

Z R U Š E N É

všetky súťaže, ktoré sa mali konať do 31.7. 2020.

                                                                       Milan Šinkovič

                                                  Predseda MO SZTŠ Rudno nad Hronom

Zrušené súťaže do 31.7.

MO SZTŠ Rudno nad Hronom oznamuje, že z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie,

S Ú

Z R U Š E N É

všetky súťaže, ktoré sa mali konať do 31.7. 2020.

                                                                       Milan Šinkovič

                                                  Predseda MO SZTŠ Rudno nad Hronom