VÝROČNÁ SCHôDZA

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu MO SZTŠ, ktorá sa bude konať v sobotu, 16.2. 2019 o 17:00 v Kultúrnom dome Rudno nad Hronom. Program schôdze: MO SZTŠ Rudno nad Hronom program schôdze  Opakovane Vás žiadame, […]

Read More →

Želanie

PRAJEME PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV V KRUHU RODINY, A DO NOVÉHO ROKA VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA A ÚSPECHOV. Milan Šinkovič, predseda MO SZTŠ Rudno nad Hronom

Read More →