MO SZTŠ Rudno nad Hronom oznamuje, že z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie,

S  Ú    Z  R  U  Š  E  N  É

všetky súťaže, ktoré sa mali konať do 31.7. 2020.

Milan Šinkovič

Predseda MO SZTŠ Rudno nad Hronom

Aktuality