O nás

žiadosť o členstvo v SZTS-formulár

Vitajte na podstránke O nás MO SZTŠ v  Rudne nad Hronom 🙂

RUDNO NAD HRONOM: Družba s nemeckou obcou trvá už viac ako desať rokov

Družba s partnerskou nemeckou obcou nie je pre Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica len oficialitou. Naopak, stretnutia dvoch dedín, ktoré na začiatku spojila vášeň pre strelectvo, trvajú viac ako desať rokov a za ten čas sa v rámci návštev vystriedalo viac ako 300 občanov.

„Všetko to zariadil náš rodák Emil Luky, ktorý od roku 1972 žije v Nemecku v obci Langeneichstäd. Odišiel tam pracovne a aj sa tam oženil. V roku 2001, keď tu bol v lete na dovolenke, prišiel za mnou a ponúkal nám partnerstvo,“ hovorí starosta Rudna nad Hronom Ľubomír Kršjak. Všetko sa to začalo práve vďaka miestnej strelnici Jaminá, keďže Langeneichstäd má tiež aktívny strelecký klub.

„Zmluvu o partnerstve sme podpísali 28. marca 2003. Odvtedy uplynulo 11 rokov a v pravidelných ročných intervaloch sa stretávame jeden rok u nás a jeden rok v Nemecku,“približuje spoluprácu oboch obcí starosta. Stretnutia majú podľa jeho slov charakter spoznávania kultúry a miestneho života. „Za obdobie, čo družba existuje, sme im už ukázali celé Slovensko,“ zhodnotil Kršjak.

Obyvatelia Rudna nad Hronom navštívili prvýkrát nemecký Langeneichstädt v roku 2003 a to pri príležitosti 1225. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti došlo k podpisu dohody o partnerstve aj medzi streleckými organizáciami oboch obcí.

„Doteraz sme sa to snažili robiť tak, aby sa vystriedalo čo najviac občanov z rôznych oblastí,“vysvetľuje starosta. Či už to boli dôchodcovia, futbalisti alebo strelci. Napríklad v roku 2004 prišli zástupcovia partnerskej obce zablahoželať k vstupu Slovenska do Európskej únie, v roku 2005 zase miestnu materskú školu (MŠ) navštívili učiteľky z Langeneichstädtu. O rok nastala výmena a tak išli na návštevu do Nemecka zase slovenské učiteľky a pracovníčky miestnej MŠ. Delegácia z partnerskej obce bola na návšteve v Rudne aj tento rok. V júli sa zúčastnila na Obecných dňoch.

RUDNO NAD HRONOM: Zástava a siréna napovedia, že v strelnici sa strieľa

 

Na snímke strelnica Jaminá v obci Rudno nad Hronom 27. septembra 2014.
Foto: TASR/Jana Vodnáková

Vyvesená zástava a výstražný tón sirény, to sú znaky, podľa ktorých obyvatelia Rudna nad Hronom v okrese Žarnovica už dobre vedia, že sa práve v miestnej strelnici Jaminá strieľa. Strelnica sa tu nachádza už niekoľko desiatok rokov a dodnes je jedinou svojho druhu v tomto regióne.

„Na začiatku sa strieľalo len tak, že bol zemný val. Až neskôr sa postavila budova strelnice. S jej stavbou sa začalo v 50. rokoch,“ spomína predseda miestneho streleckého klubu Milan Šinkovič s tým, že v tom období bol malým chlapcom.

Strelnica bola vo svojich začiatkoch určená len na streľbu z malorážnej pušky, pre záujem ju neskôr rozšírili aj o streľbu z pištole. „Približne 15 – 16 rokov dozadu sme si museli zavolať balistika, ktorý to bol prehliadnuť a dal nám súhlas. Páčilo sa mu najmä to, kde je strelnica situovaná, že to v okolí ešte nevidel,“ podotýka Šinkovič.

V súčasnosti členovia miestneho Združenia technických a športových činností pracujú na jej oplotení. „Chceme to oplotiť kvôli zveri, ale aj cudzím ľudom, aby sem nechodili,“ pokračuje Šinkovič. Každý člen je podľa jeho slov povinný odpracovať päť hodín do roka a zúčastniť sa na troch súťažiach.

Tréningy mávajú trikrát do týždňa, streľba nie je len výsadou mužov, chodia sem aj ženy. „Aj keď pomenej, v poslednom čase nám akosi vypadli, nevládzu pušky držať,“ pokračuje Šinkovič. Za chybu považuje fakt, že tomuto športu sa venuje aj čoraz menej detí.

Klub má podľa jeho slov v súčasnosti približne 40 členov, pričom nejde len o miestnych, ale aj zanietencov tohto športu z okolia. „Chodia sem ľudia zo Žiaru nad Hronom, ale aj z Novej Bane a Banskej Štiavnice, členov máme aj z Kozároviec,“ dodal Šinkovič.