Najbližšia akcia: členská výročná schôdza v sobotu 24.2. o 16.00 v zasadačke obecného úradu Rudno nad Hronom!