Najbližšia akcia: 

07. 28.7. So Obecné dni . o pohár starostu obce Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
14. 12.08. Ne Putovný pohár SNP MaPu 30 Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom