Najbližšia akcia: 

07. 19.05. So IPSC-Mazúch (Rudnianska liga – 2.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom