Kalendár podujatí

PLÁN PODUJATÍ SZTŠ REGIÓNU NA ROK 2020 – I. polrok
P.č. Dátum Deň Názov súťaže Disciplína(y) Usporiadateľ Miesto
01. 15.03. Ne Cena mesta Banská Štiavnica VzPu 60, 40, VzPi 40 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
02. 05.04. Ne Veľkonočné kolky 20 HP, 3-členné družstvá (jednotlivci) Rudno n. Hronom Hodruša-Hámre
03. 19.04. Ne Strelecká cena Žarnovice + M-MO MaPi 40 Žarnovica Rudno n. Hronom
04. 25.04. So IPSC- (Rudnianska liga – 1.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
05. 17.05. Ne Cena Rudna Mini IPSC MaPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
06. 24.05. Ne Žarnovická malokalibrovka + M-MO MaPu 30 Žarnovica Rudno n. Hronom
07. 31.05. Ne DUO MaPu 10, dvojice Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
08. 07.06. Ne Cena Handlovej VPi 20, MaPi 20 Handlová Rudno n. Hronom
09. 14.06. Ne Žarnovická 60-ka ĽM 60 Žarnovica Rudno n. Hronom
10. 21.06. Ne Žarnovická ľubovoľka + M-MO ĽPi 30 Žarnovica Rudno n.Hronolm
11. Í SZTŠ REGIÓNU NA ROK 2020 – II. polrok

1a2. 19.07. Ne Cena primátora mesta Banská Štiavnica MaP 30 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
13. 15.08. So IPSC- (Rudnianska liga – 3.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
14. 23.08. Ne Putovný pohár SNP MaPu 30 Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
16. 06.09. Ne Cena KLM Žarnovica + Malá cena KLM MaPu 30 Žarnovica Rudno n. Hronom
17. 19.09. So Branné preteky SNP Jednotlivci Žarnovica Žarnovica
18. 20.09. Ne Mem. F. Liptáka v streľbe z krát. guľ.zb. VPi 20, MaPi 20 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
19. 27.09. Ne Dvojboj 60-ročných a starších MaPu 15 + MaPi 15, 60-roč. a starší Žarnovica Rudno n. Hronom
20. 04.10. Ne Cena obce Rudno n. Hr. + M-MO MaPu 30 Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
21. 11.10. Ne Žarnovická cena+M-MO+Desiatky 2020 VPi 30 (VPi) Žarnovica Rudno n. Hronom
22. 17.10. So IPSC- (
no n. Hronom Rudno n. Hronom