Kalendár podujatí, najbližšia akcia

PLÁN PODUJATÍ SZTŠ REGIÓNU NA ROK 2018 I. polrok – predbežný
P.č. Dátum Deň Názov súťaže Disciplína(y) Usporiadateľ Miesto
01. 11.03. Ne Cena mesta Banská Štiavnica VzPu 60, 40, VzPi 40 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
02. 25.03. Ne Veľkonočné kolky 20 HP, 3-členné družstvá (jednotlivci) Rudno n. Hronom Hodruša-Hámre
03. 15.04. Ne Strelecká cena Žarnovice + M-MO MaPi 40 Žarnovica Rudno n. Hronom
04. 28.04. So IPSC-Hrudka (Rudnianska liga – 1.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
05. 06.05. Ne Cena Rudna Mini IPSC MaPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
06. 13.05. Ne Žarnovická malokalibrovka + M-MO MaPu 30 Žarnovica Rudno n. Hronom
07. 19.05. So IPSC-Mazúch (Rudnianska liga – 2.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
08. 27.05. Ne Žarnovická 60-ka ĽM 60 Žarnovica Rudno n. Hronom
09. 03.06. Ne DUO MaPu 10, dvojice Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
10. 10.06. Ne Žarnovická ľubovoľka + M-MO ĽPi 30 Žarnovica Rudno n. Hronom
11. 17.06. Ne Memoriál Alexandra Híleka MaPi 40 Nová Baňa Rudno n. Hronom
12. 23.06. So IPSC-Slančík (Rudnianska liga – 3.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom

 

II. polrok
13. 15.07. Ne Cena primátora mesta Banská Štiavnica MaPu 30 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
14. 12.08. Ne Putovný pohár SNP MaPu 30 Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
15. 18.08. So Branné preteky SNP Jednotlivci Žarnovica Žarnovica
16. 02.09. Ne Cena KLM Žarnovica MaPu 30 Žarnovica Rudno n. Hronom
17. 09.09. Ne Mem. F.Liptáka v streľbe z krát. guľ.zb. VPi 20, MaPi 20 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
18. 23.09. Ne Dvojboj starých pánov MaPu 15 + MaPi 15, 55-roč. a starší Žarnovica Rudno n. Hronom
19. 30.09. Ne Cena obce Rudno nad Hronom MaPu 30 Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
20. 07.10. Ne Žarnovická cena+M-MO+Desiatky 2018 VPi 30 (VPi) Žarnovica Rudno n. Hronom
21. 09.12. Ne Vianočné kolky + M-MO 40 HP, jednotlivci Žarnovica Žarnovica
22. 27.12. Št Vianočný stolný tenis Jednotlivci – dospelí Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom