Kalendár podujatí, najbližšia akcia

 
PLÁN PODUJATÍ SZTŠ REGIÓNU NA ROK 2019
P.č. Dátum Deň Názov súťaže Disciplína(y) Usporiadateľ Miesto
01. 10.03. Ne Cena mesta Banská Štiavnica VzPu 60, 40, VzPi 40 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
02. 07.04. Ne Veľkonočné kolky 20 HP, 3-členné družstvá (jednotlivci) Rudno n. Hronom Hodruša-Hámre
03. 14.04. Ne Strelecká cena Žarnovice + M-MO MaPi 40 Žarnovica Rudno n. Hronom
04. 27.04. So IPSC-Hrudka (Rudnianska liga – 1.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
05. 28.04. Ne Cena Handlovej VPi 20, MaPi 20 Handlová Rudno n. Hronom
06. 05.05. Ne Cena Rudna Mini IPSC MaPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
07. 12.05. Ne Žarnovická malokalibrovka + M-MO MaPu 30 Žarnovica Rudno n. Hronom
08. 18.05. So IPSC-Mazúch (Rudnianska liga – 2.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
09. 26.05. Ne Žarnovická 60-ka ĽM 60 Žarnovica Rudno n. Hronom
10. 02.06. Ne DUO MaPu 10, dvojice Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
11. 09.06. Ne Žarnovická ľubovoľka + M-MO ĽPi 30 Žarnovica Rudno n. Hronom
12. 16.06. Ne Memoriál Alexandra Híleka MaPi 40 Nová Baňa Rudno n. Hronom
13. 22.06. So IPSC-Slančík (Rudnianska liga – 3.kolo) VPi situačná streľba + duel Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom

 

II. polrok
14. 14.07. Ne Cena primátora mesta Banská Štiavnica MaPu 30 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
15. 17.08. So Branné preteky SNP Jednotlivci Žarnovica Žarnovica
16. 25.08. Ne Putovný pohár SNP MaPu 30 Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
17. 08.09. Ne Cena KLM Žarnovica MaPu 30 Žarnovica Rudno n. Hronom
18. 22.09. Ne Mem. F.Liptáka v streľbe z krát. guľ.zb. VPi 20, MaPi 20 Banská Štiavnica Banská Štiavnica
19. 29.09. Ne Dvojboj 55-ročných a starších MaPu 15 + MaPi 15, 55-roč. a starší Žarnovica Rudno n. Hronom
20. 06.10. Ne Cena obce Rudno n. Hr. + M-MO MaPu 30 Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom
21. 13.10. Ne Žarnovická cena+M-MO+Desiatky 2019 VPi 30 (VPi) Žarnovica Rudno n. Hronom
22. 08.12. Ne Vianočné kolky + M-MO 40 HZ, jednotlivci Žarnovica Žarnovica
23. 27.12. Pi Vianočný stolný tenis Jednotlivci – dospelí Rudno n. Hronom Rudno n. Hronom