Členská schôdza

Všetkých členov MO SZTŠ Rudno nad Hronom pozývame na Členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa  9.2. 2020 (nedeľa) o 17:00 hodine v zasadačke OcÚ Rudno nad Hronom.